Åpningstider sommer:

Legesenteret har vanlige åpningstider, men redusert bemanning under ferieavvikling.

 

Åpningstider mellom jul og nyttår:

Hverdager kl. 10.00 – 14.00

 

Åpningstider påske: 

Mandag og tirsdag kl. 9.00 – 14.00

Onsdag kl. 9.00 – 12.00