13.12.21

E-konsultasjon til fastlegen: 

Om din fastlege tilbyr e-konsultasjon kan dette startes via helsenorge.no  Du vil da motta skriftlig tilbakemelding fra legen på dine spørsmål. Vi tilstreber å besvare e-konsultasjoner innen 7 virkedager.  Tjenesten genererer konsultasjonstakst og koster til info 332,- kr per gang. Om du har frikort dekkes egenandelen av Helfo.

E-resept: 

Anmodning om ny resept på avtalte medisiner behandles normalt innen to virkedager. Vennligst forny dine resepter i god tid innen høytider og sommerferie.

Du kan  fornye og sjekke gyldige resepter via helsenorge.no

Om du er ny pasient ved senteret anbefaler vi at du bestiller en time til legen slik at videre medisinering kan avtales.

 

02.11.21

Det er for tiden stor pågang til legesenteret per telefon. Dette kan medføre økt ventetid. For bestilling av time eller resepter kan dette gjøres via helsenorge.no

Minner om at man også kan sjekke gyldige resepter  på helsenorge.no

 

Pneumokokkvaksine er anbefalt til:

  • Alle personer over 65 år  (hvert 10 år).
  • Personer med sykdom som gir immunsvikt eller som bruker medisiner som svekker immunforsvaret. Vaksinen er også anbefalt ved flere kroniske sykdommer og enkelte andre sykdommer som gir økt risiko for pneumokokksykdom. Snakk med fastlegen din om du har en sykdom som utgjør økt risiko for alvorlig pneumokokksykdom.
  • Personer som gjennom sitt yrke har økt risiko for smitte som laboratoriepersonell og personer som eksponeres for sveiserøyk.

 

20.09.21

Vi får sesongens influensavaksine tidligst levert i uke 43. Det vil bli opprettet en egen timebok for vaksinering. Time kan bestilles via helsenorge.no

 

27.08.21

For bestilling av faste resepter, time, lese beskjeder fra lege skal man nå logge inn på helsenorge.no

Husk at man kan sjekke gyldige resepter på helsenorge.no

Vennligst husk å fornye faste resepter i god tid før høytider og ferieavvikling.

 

11.6.21

Vaksine mot Covid-19:

Edda Legesenter tilbyr IKKE vaksinering med Janssen vaksine.

 

08.06.21

Telefontid:

Mandag 08.30-11.00 og 13.00-14.00.

Tirsdag, onsdag, fredag 08.30-11.00 og 12.30-14.00.

Torsdag 09.00 – 11.00 og 12.30 – 14.00

 

19.02.21

Grunnet smittevernstiltak må man bestille tid på laboratoriet via e-portal. Man skal ikke møte uanmeldt på legesenteret. Prøvetaking gjøres kun etter avtale med fastlege eller privatpraktiserende legespesialist. For prøvetaking til St.Olavs bes pasienter ta direkte kontakt med sykehuset.

11.11.20

Viktige oppdateringer

– Vi anbefaler at pasienter anvender MUNNBIND ved opphold på klinikken. Unntak gjelder for barn under 12 år.

– Grunnet pågående smittesituasjon vil en stor andel av legekonsultasjoner fortsatt foregå via video eller telefon. Minner om at dette medfører konsultasjonstakst.

– For å begrense antall personer på legekontoret til enhver tid er det ikke lenger mulig å gjennomføre prosedyrer på laboratoriet uten avtale. Det er opprettet en elektronisk timebok for laboratoriet. Bestilling av tid skal kun gjøres om det foreligger avtale med fastlege i forkant. Dette gjøres for smitteoppsporing samt det vil minimere oppholdstid på venterommet.

– Vi opplever for tiden stor pågang på telefon. Pasienter oppfordres til å benytte elektronisk korrespondanse for bestiling av legetime, faste resepter og prosedyrer på lab. Om henvendelsen er akutt skal man selvfølgelig alltid ringe 73831900. Ved akutte medisinske tilstander skal man ringe medisinsk nødnummer 113.

 

11.08.20

Testing og prøvesvar mtp koronavirus

Ved symptomer på luftveisinfeksjon anbefales testing mtp koronavirus infeksjon. Du skal da ringe tlf 90509052 for å avtale tidspunkt for testing, ikke behov for kontakt med legekontoret for dette. Dersom du ønsker prøvesvar før evt tilbakemelding fra fastlegen, kan du selv se svaret ved å logge inn på helsenorge.no.

 

11.05.20

Videotime

Legesenteret tilbyr videotime hos lege. Vi oppfordrer generelt til å bruke videotimer om mulig denne perioden for å begrense antall personer på venterommet. Vi benytter oss av confrere.com.

Slik fungerere det:

1) Du mottar en SMS med lenke til videotimen.

2) Åpne lenken i god tid og følg instruksjonene. IKKE behov for innlogging med BankID. Nettsiden sørger for at kamera, mikrofon, høyttaler og internett fungerer.

3) Hold vinduet åpent mens du venter på at legen ringer deg.

Vil du teste at det virker på forhånd? Gå til https://confrere.com/test på din smarttelefon, så kan du teste alt i god tid før du har time.

Bestilling av videotime elektronisk: Bestill en vanlig legetime via EPortal og skriv “video” som beskjed på årsak til time. Du kan også ringe legekontoret og bestille videotime per tlf.

Betaling av videotime: Du får en sms med link til faktura etter timen. Denne linken må benyttes innen 24 timer. Dersom link ikke benyttes sendes det faktura med gebyr per post.

 

01.04.20

Vanlig legetime

Dersom du allerede har bestilt en legetime hos oss, trenger du ikke å avbestille timen. Vi har mulighet til å ta i mot pasienter på vanlige timer også i denne perioden. Dersom du ikke hører noe fra oss, kan du møte opp som vanlig med mindre du er forkjølet. Ved forkjølelse må vi be om at legetimen utsettes til du er helt frisk. I noen tilfeller blir timen endret til videotime, dersom dette er aktuelt får du sms i forkant av timen med info ift dette.  Møt presis til tiden og ikke ta med pårørende med mindre det er absolutt nødvendig, dette for å begrense antall personer på venterommet. 

 

05.03.20

Koronaviruset

Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på fhi.no og helsenorge.no

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen for Koronasmitte på telefon 81555015.

Dersom du tror du er smittet, ring oss per telefon eller ta kontakt med legekontoret elektronisk. Vi ber om at du ikke møter opp på legekontoret. Dersom du er forkjølet og har legetime for annen årsak, ber vi om at du ombestiller timen til du er helt frisk. Dersom du er i tvil, kontakt oss elektronisk eller via telefon. Ingen med forkjølelse skal møte opp på legekontoret.

Hvis du ikke kommer igjennom på telefonen hos oss, ring legevakten på telefon 116117.

 

Vi har flyttet i nye lokaler.

Edda Legesenter har flyttet i nye lokaler i Olav Tryggvasons Gate 35, 3. etasje.

Inngang fra Jomfrugata.