Selvbetjening:

Vi prøver å gjøre tilgangen til legesentret enklere. Derfor oppfordrer vi alle pasienter til å registrere seg på besøklegen.no. På denne siden er det mulig å bestille time direkte på nett, fornye resepter og lese beskjeder fra legen.

 

Legene:

Edda Legesenter er et universitetslegesenter. Alle fem leger på Edda Legesenter er spesialister i allmennmedisin. Vi har ordinær fastlegepraksis, og i tillegg har vi 40% stilling som universitetslektorer på medisinsk fakultet, NTNU. En stor del av undervisningen av legestudenter foregår på legesentret, og det vil derfor ofte være studenter til stede. Pasienter som har bestilt seg time kan bli tilbudt å delta i studentundervisningen, men dette er frivillig.