Ved å registrere deg på Besøklegen.no, får du mulighet til å kunne

  • Bestille time
  • Fornye resepter på faste medisiner
  • Lese beskjeder fra legen
  • Se når du har time

Du kan registrere deg her Besøklegen

 

Gravide: For bestilling av første gangs kontroll kan du ikke bruke denne tjenesten. Ring legesentret for time.